บิ๊กเนม MOU ลุยธุรกิจ “กัญชง” ครบวงจร

แพล้นโทโลยี ผนึกพันธมิตร MOU ส่งเสริมการปลูก “กัญชง” ในเชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

นายชาติประชา สอนกลิ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แพล้นโทโลยี จำกัด กล่าวว่า ผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจในเรื่อง กัญชง ทั้งการขายเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก การสร้างโรงงานสกัดและการทำผลิตภัณฑ์ออกมาจำนวนมาก

จึงมองเห็นโอกาสในการเชื่อมต่อองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรว่าส่วนใดที่ยังขาดหายไป โดยบริษัทอาสาสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมการปลูกเข้าไปช่วยเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพที่พร้อมสำหรับการปลูกกัญชงเพื่อส่งผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

โดยบริษัท แพล้นโทโลยีฯ เป็นผู้ส่งเสริมให้ความรู้ในการปลูกพืชกัญชง (Hemp) ในระดับอุตสาหกรรม จับมือกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิต(สกัด)กัญชงได้แก่ บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จำกัด โรงงานสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จํากัด (มหาชน) บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด

และบริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด โรงงานสกัดสาร CBD โดยกลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัท แพล้นโทโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานในการสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมการปลูกและจัดหาเกษตรกรผู้พร้อมสำหรับปลูกกัญชงคุณภาพ เพื่อนำผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงาน

นอกจากนี้บริษัท แพล้นโทโลยีฯ ยังได้ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทผลิต โรงเรือนสำหรับการเพาะปลูกแบบอัจฉริยะ ได้แก่ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตโรงเรือนสำหรับปลูกพืช

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีความเชียวชาญในระบบเพาะปลูกอัตโนมัติ นำความรู้ผสมผสานในการสร้างระบบการปลูกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Ai) ช่วยพัฒนาระบบการปลูก การควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ และพร้อมที่จะป้อนผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ล่าสุดบริษัท สยาม เฮมพ์ จำกัด ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท แพล้นโทโลยี จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อโณไทย 2019 จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

และบริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อนำผลผลิตกัญชง-กัญชา ไปสู่ภาคการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยบริษัท สยาม เฮมพ์ จำกัด จะเป็นผู้ประสานสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้

ติดต่อเรา