ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด กำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง หากคุณคือบุคคลที่มีความกระตือรือร้น มีแรงผลักดันในการทำงาน และต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่ โปรดดูตำแหน่งที่ว่างของเราทางด้านล่างนี้ หรือส่งCVของคุณมาหาเราได้ที่ hr@easternspectrum.com

Senior Marketing Executive

XXX THB/PCM

Responsibilities:

 • Work directly with CEO and Sales team in startup environment
 • Responsible for overall marketing communications effort
 • Execute marketing campaigns via different channels
 • Represent the company at relevant industry events
 • Identify new opportunity or source of business for future growth
 • Conduct market analysis, consumer trend, and competitor analysis
 • Manage brand and product portfolio
 • Set up marketing strategy and budget, manage, monitor and control marketing budget
 • Deploy successful marketing campaigns from ideation to execution
 • Build strategic relationships and partner with customers
 • Lead, coach, and motivate marketing team to achieve desired outcome effectively
 • Evaluate report on the performance of marketing campaigns, gain insight and assess against goals and provide feedback for the team
 • Develop and deliver offline and online marketing campaign execution to acquire and retain the new potential segment
 • Monitor market trends, research consumer markets and competitors’ activities to identify opportunities and key challenges
 • Perform ad-hoc duties as assigned

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in marketing, communications or related business field
 • Minimum 5 years’ experience in marketing for online and offline channel or brand management
 • Hands on experience of contents creation, video storyboard and copywriting
 • Good understanding of marketing fundamentals (including traditional and digital marketing such as Social media/ecommerce and web analytics etc.)
 • Good analytical, logical, and strategic thinking, complex problem solving, strong interpersonal skill and project management
 • Creative, energetic, result driven, easily to adapt with changes
 • Teamwork, good collaborative working style, Honest and trustworthy and multitask
 • Excellent verbal and written communication skills in English
 • B2B marketing experience is an advantage

 

Equal Opportunity Employer

At Eastern Spectrum Group, we pride ourselves on being a company represented by people of all different backgrounds and orientations. We prioritize attracting diverse talent and cultivating an inclusive environment that encourages collaboration and innovation. All employment decisions at Eastern Spectrum Group are based on business needs, job requirements, and individual qualifications, without regard to sex, age, race, color, national origin, religion, marital status, pregnancy, sexual orientation, gender identity, disability, citizenship, and any other status protected by the laws or regulations in the locations where we operate.

Senior Sales Executive

XXX THB/PCM

Responsibilities:

 • Develop sales and marketing strategies
 • Implement sales plan and strategies
 • Analyze market trends and prepare sales forecasts
 • Set sales targets with sales team
 • Ensure sales and marketing strategies are aligned
 • Develop sales team through motivation, counseling, and product knowledge education 
 • Maintaining relationships with important clients by making regular visits, understanding their needs, and anticipating new marketing opportunities
 • Research and develop marketing opportunities and plans, understand consumer requirements, identify market trends, and suggest system improvements to achieve the company’s sales target
 • Gather, investigate, and summarize market data and trends to draft reports.
 • Coordinate sales strategies with related departments e.g., business development, marketing, financial, production, and other relevant departments

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in business administration, marketing, or related field.
 • 5 years of experience in sales(B2B) or marketing
 • Experience in Pharmaceutical / Nutraceutical & Supplements / Cosmetics / Plant and herbal products extraction / F&B industry is preferred
 • Strong analytical, organizational, and creative thinking skills
 • Ability to work under pressure
 • “CAN DO” attitude

 

Equal Opportunity Employer

At Eastern Spectrum Group, we pride ourselves on being a company represented by people of all different backgrounds and orientations. We prioritize attracting diverse talent and cultivating an inclusive environment that encourages collaboration and innovation. All employment decisions at Eastern Spectrum Group are based on business needs, job requirements, and individual qualifications, without regard to sex, age, race, color, national origin, religion, marital status, pregnancy, sexual orientation, gender identity, disability, citizenship, and any other status protected by the laws or regulations in the locations where we operate.

Quality Management Manager

XXX THB/PCM

Responsibilities:

 • Oversee and manage all staff of Quality Control and Quality Assurance Department
 • Provide expertise consult to organization regarding quality improvement and implementation
 • Ensuring that process needed for the quality management system are established, implemented and maintained
 • Manage quality improvement projects to facilitate factory goals
 • Develop implementation and provide assurance of quality control and quality assurance processes for the company facility to be conducted by operations
 • Responsible for the overall product quality to ensure customer satisfaction
 • Manage performance of the team to deliver/ ensure superior quality
 • Provide support, guidance and technical expertise to floor teams
 • Supervise quality control works such as incoming inspection, audit process, test methodologies, quality plans, documents and reports, etc
 • Communicate quality issues throughout the QC laboratory and the plant
 • Develop and implements a continuous improvement process
 • Plan and Manage department budget
 • Other duties given by superior

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in Pharmacy , Food Science, preferable pharmacy
 • At least 10-15 years’ experience being responsible for food quality and food safety, pharmacy industrial is preferable
 • Professional certification is a plus.
 • Minimum of 10-15 years of Quality Management System (QMS), with experiences in internal & external quality audit, quality system and risk assessment.
 • Knowledge of quality control and assurance terminology, methods, and tools
 • Demonstrated knowledge of testing best practices, version control practices and defect management practice
 • Good planning, organizational, analytical, logical thinking , decision making and problem solving.
 • Excellent English communication skills and presentation skills
 • Positive attitude, able to work independently and as a team
 • “Can do” attitude with detailed and result-oriented

 

Equal Opportunity Employer

At Eastern Spectrum Group, we pride ourselves on being a company represented by people of all different backgrounds and orientations. We prioritize attracting diverse talent and cultivating an inclusive environment that encourages collaboration and innovation. All employment decisions at Eastern Spectrum Group are based on business needs, job requirements, and individual qualifications, without regard to sex, age, race, color, national origin, religion, marital status, pregnancy, sexual orientation, gender identity, disability, citizenship, and any other status protected by the laws or regulations in the locations where we operate.