อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการวิจัยอย่างละเอียดและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการสกัด เพื่อที่จะรับประกันได้ว่าเป็น CBD นวัตกรรมใหม่ และได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อคุณ

วิธีการเพาะปลูกของเรา ทางเราใช้เครื่องจักรเกือบทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การเก็บเกี่ยวและการอบแห้ง รวมถึงการสกัด ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตราฐานและความสม่ำเสมอตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป เราเชื่อมั่นว่าพืชกัญชงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเรามั่นใจถึงความปลอดภัย ตลอดจนถึงการรักษามาตราฐานผลิตภัณฑ์CBD ของเรา

พื้นที่การทำงาน

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป มีการดำเนินงานทั่วราชอาณาจักรไทย ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีรูปแบบความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป

เรามีการดำเนินงานทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ เขตลาดกระบัง และจังหวัดราชบุรี คลิกแผนที่ด้านขวามือของท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราในอุตสาหกรรมกัญชงในจังหวัดนั้น

พื้นที่การทำงาน

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป มีการดำเนินงานทั่วราชอาณาจักรไทย ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีรูปแบบความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป

เรามีการดำเนินงานทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ เขตลาดกระบัง และจังหวัดราชบุรี คลิกแผนที่ด้านขวามือของท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราในอุตสาหกรรมกัญชงในจังหวัดนั้น

พันธมิตรของเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

มุ่นมั่นในการวิจัยในพืชกัญชงและกัญชา

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย เพื่อร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆที่มี
คุณภาพสูง
มีค่าCBDที่สูง และมีค่าTHCที่ต่ำ จากผลการวิจัยทางพันธุกรรมเหล่านี้จะช่วยให้สามารถระบุลักษณะบางอย่างที่มีคุณสมบัติในการรักษาและบำรุงสุขภาพได้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

วิจัยพืชกัญชงด้วยเทคโนโลยี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมมือกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นสารละลายน้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับCBD ที่สามารถละลายน้ำได้ และเพื่อสามารถนำไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด

พันธมิตรของเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

มุ่นมั่นในการวิจัยในพืชกัญชงและกัญชา

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย เพื่อร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพสูง มีค่าCBDที่สูง และมีค่าTHCที่ต่ำ จากผลการวิจัยทางพันธุกรรมเหล่านี้จะช่วยให้สามารถระบุลักษณะบางอย่างที่มีคุณสมบัติในการรักษาและบำรุงสุขภาพได้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร, ลาดกระบัง

วิจัยพืชกัญชงด้วยเทคโนโลยี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมมือกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นสารละลายน้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับCBD ที่สามารถละลายน้ำได้ และเพื่อสามารถนำไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด

ใบอนุญาต

ติดต่อเรา