อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการวิจัยอย่างละเอียดและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการสกัด เพื่อที่จะรับประกันได้ว่าเป็น CBD นวัตกรรมใหม่ และได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อคุณ

วิธีการเพาะปลูกของเรา ทางเราใช้เครื่องจักรเกือบทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การเก็บเกี่ยวและการอบแห้ง รวมถึงการสกัด ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตราฐานและความสม่ำเสมอตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป เราเชื่อมั่นว่าพืชกัญชงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเรามั่นใจถึงความปลอดภัย ตลอดจนถึงการรักษามาตราฐานผลิตภัณฑ์CBD ของเรา

พื้นที่การทำงาน

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป มีการดำเนินงานทั่วราชอาณาจักรไทย ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีรูปแบบความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป

เรามีการดำเนินงานทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ เขตลาดกระบัง และจังหวัดราชบุรี คลิกแผนที่ด้านขวามือของท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราในอุตสาหกรรมกัญชงในจังหวัดนั้น

BANGKOK

RATCHABURI

CHIANG MAI

พื้นที่การทำงาน

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป มีการดำเนินงานทั่วราชอาณาจักรไทย ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีรูปแบบความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป

เรามีการดำเนินงานทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ เขตลาดกระบัง และจังหวัดราชบุรี คลิกแผนที่ด้านขวามือของท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราในอุตสาหกรรมกัญชงในจังหวัดนั้น

พันธมิตรของเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

มุ่นมั่นในการวิจัยในพืชกัญชงและกัญชา

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย เพื่อร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆที่มี
คุณภาพสูง
มีค่าCBDที่สูง และมีค่าTHCที่ต่ำ จากผลการวิจัยทางพันธุกรรมเหล่านี้จะช่วยให้สามารถระบุลักษณะบางอย่างที่มีคุณสมบัติในการรักษาและบำรุงสุขภาพได้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

วิจัยพืชกัญชงด้วยเทคโนโลยี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมมือกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นสารละลายน้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับCBD ที่สามารถละลายน้ำได้ และเพื่อสามารถนำไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด

พันธมิตรของเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

มุ่นมั่นในการวิจัยในพืชกัญชงและกัญชา

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย เพื่อร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพสูง มีค่าCBDที่สูง และมีค่าTHCที่ต่ำ จากผลการวิจัยทางพันธุกรรมเหล่านี้จะช่วยให้สามารถระบุลักษณะบางอย่างที่มีคุณสมบัติในการรักษาและบำรุงสุขภาพได้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร, ลาดกระบัง

วิจัยพืชกัญชงด้วยเทคโนโลยี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมมือกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นสารละลายน้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับCBD ที่สามารถละลายน้ำได้ และเพื่อสามารถนำไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด

ใบอนุญาต

ติดต่อเรา

Bangkok

Control Center

Head Office

The bustling capital of Bangkok is the home of our control center and corporate office where big decisions are made, as well as our sales & marketing teams.

Bangkok is also home to King Mongkut’s Institute of Technology, Lad Krabang, this is where we develop and perfect downstream cannabinoid and non cannabinoid products before they go into commercial production.

Ratchaburi

Plantation, Drying and Extraction Facilities

This is where the magic happens. Home of our 200-rai (79 acre) hemp plantation, this is where our drying and extraction facilities operate along with everything else that sets us apart. It is here that our team of professionals works tirelessly to farm and extract CBD using a combination of experience, research, technology, and the perfect environment in order to bring you the highest level of product quality.

Chiang Mai

Cannabis Breeding Program

Because of the different variations, strengths, and yields of the cannabis plant which are widely affected by growing conditions, we required a partnership with the prestigious agricultural Maejo University – in Chiang Mai, Thailand to develop a breeding program in order to develop the perfect strains suitable for the Thai climate.