ESG กางแผน 3 ปี ปักหมุดกัญชา 5,000 ไร่ ป้อนไทย-เทศ | FB

นายธนิสร บุญสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด หรือ ESG ผู้ปลูก สกัด และแปรรูปพืชกัญชากัญชง เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ESG เดินหน้าลุยตลาดกัญชงกัญชา สร้างการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยวางโพซิชั่นตนเองให้เป็นทั้งในแง่การปลูก สกัด แปรรูป และผลิต ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

เพื่อต่อยอดผลักดันพืชกัญชาและกัญชงเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ซึ่งล้วนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีโอกาสสร้างการเติบโตได้สูง เนื่องจากพืชทั้ง 2 ชนิด มีสรรพคุณที่ดีในหลายด้านและใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม

เช่น ลดการอักเสบ เพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวได้ ใช้ทำแพลนต์เบสโปรตีน หรือแม้กระทั่งบางส่วนของกัญชงเองก็สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ได้เช่นเดียวกัน

เบื้องต้น ESG ได้นำพื้นที่ของบริษัทฯ บริเวณจังหวัดราชบุรี เตรียมปลูกกัญชง 200 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 580 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่เหลือกำลังทยอยยื่นขออนุญาต โดยจะเริ่มปลูกในเดือน ต.ค. 64 และคาดว่าผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ จะออกสู่ตลาดได้ราวเดือน ม.ค. 65

โดยแผนสร้างการเติบโตระยะ 3 ปีนับจากนี้ จะเร่งขยายฐานการผลิตพืชกัญชาและกัญชงให้ครอบคลุม 5,000 ไร่ ทั้งในส่วนพื้นที่ของ ESG เอง และการร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน เพื่อหวังป้อนสินค้าพืชกัญชากัญชงให้แก่ตลาดในประเทศและตลาดประเทศ

Prachachat Online

Contact Us