ESG ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง ตั้งเป้าเก็บเกี่ยว 2.5 ล้านต้นต่อปี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ผู้เพาะปลูก แปรรูปพืชกัญชง และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) เกรดทางการแพทย์แบบครบวงจรของประเทศของไทย