ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรีคาดส่งมอบสารสกัดจากกัญชง (CBD) ภายในเดือนมีนาคม 2565

อีเอสจี ผู้เพาะปลูกพร้อมแปรรูป และให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้เริ่มทำการเพาะปลูกพืชกัญชงจำนวน 768,000 ต้น

ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี คาดส่งมอบสารสกัดจากกัญชง (CBD) ภายในเดือนมีนาคม 2565

อีเอสจี ผู้เพาะปลูกพร้อมแปรรูป และให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้เริ่มทำการเพาะปลูกพืชกัญชงจำนวน 768,000 ต้น

ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี คาดส่งมอบสารสกัดจากกัญชง (CBD) ภายในเดือนมีนาคม 2565

อีเอสจี ผู้เพาะปลูกพร้อมแปรรูป และให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้เริ่มทำการเพาะปลูกพืชกัญชงจำนวน 768,000 ต้น

ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี คาดส่งมอบสารสกัดจากกัญชง (CBD) ภายในเดือนมีนาคม 2565

อีเอสจี ผู้เพาะปลูกพร้อมแปรรูป และให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้เริ่มทำการเพาะปลูกพืชกัญชงจำนวน 768,000 ต้น

ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี คาดส่งมอบสารสกัดจากกัญชง (CBD) ภายในเดือนมีนาคม 2565

อีเอสจี ผู้เพาะปลูกพร้อมแปรรูป และให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้เริ่มทำการเพาะปลูกพืชกัญชงจำนวน 768,000 ต้น

ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี

ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี คาดส่งมอบสารสกัดจากกัญชง (CBD) ภายในเดือนมีนาคม 2565