ESG เปิดไร่กัญชงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมก้าวสู่ผู้ผลิตสารสกัดกัญชงเกรดยา

หลังจากประสบความสำเร็จกับการบรรลุ 2 เป้าหมายสำคัญในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อีสเทิร์น สเปครตัรม กรุ๊ป (ESG) กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางเพื่อการเป็นผู้นำด้านการเพาะปลูกพืชกัญชงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและผู้ผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยารายแรกในราชอาณาจักร

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยา

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยา และผู้เพาะปลูกกัญชงรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัทได้บรรลุเป้าหมายหลักสำคัญ 2 ประการในเดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“อีสเทิร์นฯ” ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยา

หลังจากประสบความสำเร็จกับการบรรลุ 2 เป้าหมายสำคัญในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อีสเทิร์น สเปครตัรม กรุ๊ป (ESG) กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางทางเพื่อการเป็นผู้นำด้านการเพาะปลูกพืชกัญชงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย