ม.แม่โจ้ จับมือ อย. เปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นขอปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ รอบปฐมฤกษ์ภาคเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการรับสมัคร”ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์” ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการขอใบอนุญาตปลูกกัญชง พร้อมนำบริษัทใหญ่ที่ได้รับอนุญาตร่วมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีผู้ให้ความสนใจล้นหลาม