ESG ประกาศความสำเร็จในการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในราชบุรี

อีเอสจี ผู้เพาะปลูกพร้อมแปรรูป และให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้เริ่มทำการเพาะปลูกพืชกัญชงจำนวน 768,000 ต้น

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยา

ดจากกัญชงเกรดยา และผู้เพาะปลูกกัญชงรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัทได้บรรลุเป้าหมายหลักสำคัญ 2 ประการในเดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว