อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยา

ดจากกัญชงเกรดยา และผู้เพาะปลูกกัญชงรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัทได้บรรลุเป้าหมายหลักสำคัญ 2 ประการในเดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว