ม.แม่โจ้ ปลูกกัญชาเพื่อวิจัย และพัฒนาสายพันธุ์ ที่ให้สารแคนาบินอยด์ ที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาโครงการวิจัย และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่ให้สารแคนาบินอยด์ ที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์