ม.แม่โจ้ ปลูกกัญชาที่ให้สารแคนาบินอยด์ เพื่อประโยชน์ต่อการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาโครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่ให้สารแคนาบินอยด์ที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์