อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป ผู้ได้รับอนุญาตในการผลิตสารสกัด CBD

บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด (ESG) ผู้นำด้านการผลิตสารสกัด CBD ของประเทศไทย ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้รับใบอนุญาตในการสกัดแล้ว [เลขที่อ้างอิง: รบ 1/2565 (มป)] จากปริมาณการสกัดชีวมวลกัญชงของทางบริษัท ESG ที่มีกำลังในการผลิตมากกว่า 800 กิโลกรัมต่อวัน จึงทำให้บริษัท ESG เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสกัดสารจากกัญชงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล PIC/S GMP ในการก่อสร้างโรงงานผลิตขนาด 2,400 ตารางเมตร ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับท้องถิ่นและระดับสากลของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย

ปัจจุบันลูกค้าของบริษัท ESG สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนสูตรสินค้าที่มีสารสกัดกัญชงกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย พร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองคุณภาพสินค้า ใบอนุญาตในการสกัดกัญชง รวมถึงแหล่งที่มาของชีวมวล ทั้งนี้ทางบริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถซื้อสารสกัด CBD ได้ในปริมาณมากเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

คุณธนิสร บุญสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด (ESG) กล่าวว่า “ด้วยการรับรองความถูกต้องจากใบอนุญาตสกัดกัญชง ทางเราพร้อมที่จะส่งมอบ CBD ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน พร้อมกับการอำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าของเรา จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์พบว่า มูลค่าทางการตลาดของกัญชงและกัญชาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ผมมองว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความสำคัญในการรับรอง การสร้างความสมบูรณ์และความสำเร็จของธุรกิจนี้ บริษัทของเรามีความยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจของประเทศไทย”

ESG เป็นบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศไทย (รวมแล้วมีไม่ถึง 20 บริษัท) ที่มีใบอนุญาตครบในการดำเนินธุรกิจกัญชงแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ใบอนุญาตการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การจัดจำหน่าย การสกัด และเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่เป็นธุรกิจแบบครบวงจร หรือเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์แบบแนวดิ่งด้วยพื้นที่ในการเพาะปลูกขนาดใหญ่ จึงทำให้ ESG สามารถควบคุมคุณภาพของห่วงโซ่อุปทาน และยังสามารถสกัดสารจากกัญชงได้ในจำนวนที่คงที่ในแต่ละปี สาร CBD คุณภาพสูงของ ESG เป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์มากถึง 98% ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน SOP นอกจากนี้บริษัท ESG ยังผลิต CBD distillate oil และ CBD water soluble สำหรับการให้บริการแก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ในส่วนของโรงงานผลิตสารสกัดของ ESG ได้รับการออกแบบและจัดสร้างตามมาตรฐาน PIC/S GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กับโรงงานยา และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตที่ดี GHP (Good Hygiene Practices) จากสถาบัน BSI ประเทศไทย ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ และจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SOP อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้โรงงานผลิตสารสกัดของ ESG เป็นสถานที่ผลิตที่จะได้การรับรองมาตรฐานสากล PIC/S GMP ในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดยืนของผู้ผลิตและผู้บริโภคและวิธีใช้งานของผลิตภัณฑ์:

สารสกัดจากกัญชงสามารถนำไปใช้งานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยารักษาโรค เครื่องดื่ม หรือนำไปใช้เป็นสมุนไพร สาร CBD ถูกจำกัดความว่าเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงและยังสามารถช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น ช่วยในเรื่องของการนอนหลับ ช่วยลดภาวะความเครียดและความกังวล ช่วยบรรเทาอาการอักเสบ และยังบรรเทาอาการปวดเรื้อรังอีกด้วย

ขณะนี้ทาง ESG มีการดำเนินการอะไรบ้าง

ทาง ESG ยังคงเปิดรับการสั่งซื้อและมีบริการส่งสินค้าพร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD ที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาด และบริษัท ESG มีความยินดีที่จะทำสัญญาขายรายปีเพื่อรักษาความสมดุลของอุปทานให้สม่ำเสมอ ในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่มีวัตถุดิบที่จำกัด

ในอนาคต ESG มีแผนที่จะขยายกิจการเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ให้บริการผลิตสินค้าให้กับบริษัทหรือ OEM ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมอาหารเสริมด้วยภายใต้การผลิตและรูปแบบของบริษัทเอง

www.easternspectrum.com 

www.matchon.com

Contact Us